Consultancy

Als AFAS Dienstverlenend partner ondersteunen wij dagelijks onze klanten bij het halen van de organisatiedoelen door het vereenvoudigen van de e-HRM en ERP processen.


 


   Lees meer

Consultancy

Oranje Consultancy is een opvallende AFAS Specialist in de sector Zorg & Welzijn. Als AFAS Dienstverlenend partner ondersteunen wij dagelijks onze klanten bij het halen van de organisatiedoelen door het vereenvoudigen van de e-HRM en ERP processen.
Onze klanten zijn middelgrote en grote (zorg)organisaties, (academische) ziekenhuizen en specialistische organisaties die gebruikmaken van de software van AFAS Software.

Oranje Consultancy

   Beschikt over diepgaande kennis van de software van AFAS, e-HRM, Payroll, ERP en Finance.

   Past AFAS-oplossingen toe in de bedrijfsprocessen van zorgorganisaties

   Begeleidt organisaties bij de implementatie van AFAS software

   Ontwikkelt software oplossingen om processen te laten verdampen

   Traint AFAS Specialisten op het gebied van BI en complexe rapportages

   Beheert interfaces, maken koppelingen en verzorgen applicaties

   Leidt AFAS Functioneel Beheerders en procesbeheerders op

De AFAS Specialist

Voor zorgorganisaties

Oranje Consultancy is gespecialiseerd in de toepassing van AFAS Software in zorgorganisaties. VVT en gehandicaptenzorgorganisaties spelen hier een prominente rol. Zorg CAO’s en HRM processen, ERP, ordermanagement, koppelingen met zorg-specifieke applicaties kennen we als geen ander. Veelvoorkomende thema’s zijn Vaccinaties, VOG-aanvraag, hepatitis-B, onboarding medewerkers, vrijwilligersprocessen, groeigesprekken, inkoop, facturatie, betalingsproces.
Zorgorganisaties die wij bedienen zijn onder andere Koraalgroep, Waardeburgh, Omring, tante Louise, Cicero, IJsselheem, Allévo en Bartiméus.

Voor ziekenhuizen

Oranje Consultancy doet procesoptimalisatie met de software van AFAS in ziekenhuizen. Naast de ERP processen spelen thema’s als: Hoe ga je om met het vastleggen van kwaliteitstoetsing, registraties, steekproefsgewijs controleren van declaraties, processen voor externen/toegelatenen, Power Bi-ontwikkeling.
Dit zijn enkele van onze prachtklanten: MUMC+, Groene Hart Ziekenhuis, ZorgSaam, VieCuri, Rivas,  Curamare, Meander Medisch Centrum, HMC+ en Ambulance Oost.

Voor de kinderopvang

Oranje Consultancy zet haar jarenlange ervaring binnen de kinderopvang in om bedrijfsprocessen met AFAS automatiseren en verder te optimaliseren. Het vastleggen registraties, opleidingsmanagement van medewerkers, koppelingen met software voor roosteren en plannen.
Kindergarden en De eerste stap zijn in het oog springende organisaties waar Oranje Consultancy een hechte samenwerking mee heeft.

Voor unieke organisaties

Een breed scala aan organisaties en ondernemingen mogen we tot onze relaties rekenen. Complexe bedrijfsprocessen vertalen naar de software van AFAS past ons wel. Borgen van processen ivm met zo belangrijke ISO certificering, gesprekken cyclus, Werving & Selectie met een efficiënte onboarding, proces voor uitgifte bedrijfsmiddelen of kledinguitgifte, complexe payroll vraagstukken waar geen standaard CAO voor is, dashboards op basis van Power Bi of Qlik oplossingen.
Dit zijn enkele van onze prachtklanten: Veluwse Onderwijsgroep, Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut, Nationale Borg (de grootste verstrekker van borgtochten en garanties in Nederland en België), Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, RD (Reformatorisch Dagblad), Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, ASSA ABLOY (automatische toegangsdeuren).

Voorbeelden van procesbegeleiding

   
 

Zorgorganisaties

 
 
 • Verbetering HRM/Payroll
 • Proces voorbehouden handelingen
 • Vakkennis en vakbekwaamheid
 • Certificering
 • Dashboard begroting vs realisatie HR + Fin
 • Werkgeversverklaring NHG volledig automatisch
 • Vrijwilligersprocessen
 • Integratie (ict)organisatie en systemen
 • Fiscale uitruil reiskosten
 • Balansbudget
 • Meerkeuze arbeidsvoorwaarden
 • Beheer werkkleding
 • Registratie vaccinaties
 • Contractmanagement
 • Cursusmanagement
 • EAD portal
 • Inkoopproces
 • Facturatie
 • (service)abonnementen
 • Eigen klantwensen
 • Specifieke applicaties en maatwerk
 
   
   
 

Kinderopvang

 
 
 • Werving & selectie
 • Verzuimprocessen
 • Instroomprocessen
 • Geautomatiseerde werkgeversverklaring NHG
 • Jaargesprekken
 • Portals voor interne of externe opleidingen
 • Registraties
 • Kwaliteit en bekwaamheidsborging
 • Vrijwilligersportals
 
   

 

   
 

Ziekenhuizen

 
 
 • Verzuimprocessen
 • Werving & selectie
 • Geautomatiseerde werkgeversverklaring NHG
 • Onboarding
 • Workflow exitgesprekken
 • Instroomprocessen
 • Portal externen – in- door en uitstroom en monitoring
 • Thuiswerkregeling
 • Jaargesprekken
 • Portals voor interne of externe opleidingen
 • Opleidingsprocessen
 • Vaccinatie registratie processen
 • Beheer werkkleding
 • Dashboard begroting vs realisatie HR + Fin
 • Inkoopaanvragen en inkoopproces
 • Betalingsproces
 • Facturatie
 • Inrichting koppelingen met zorgsystemen
 • Vrijwilligersportals
 
   
   
 

Unieke organisaties

 
 
 • Verzuimprocessen
 • Werving & selectie
 • BI-rapportage 
 • Onboarding
 • Workflow exitgesprekken
 • Instroomprocessen
 • Jaargesprekken
 • Portals voor interne of externe opleidingen
 • Opleidingsprocessen
 • Registratie
 • Bedrijfsspecifieke processen
 • Pensioenregelingen
 • Vrijwilligersportals
 
   

 

Klik hier om contact op te nemen met Oranje Consultancy

Voorbeelden van procesbegeleiding

Zorgorganisaties

 • Verbetering HRM/Payroll
 • Proces voorbehouden handelingen
 • Vakkennis en vakbekwaamheid
 • Certificering
 • Dashboard begroting vs realisatie HR + Fin
 • Werkgeversverklaring NHG volledig automatisch
 • Vrijwilligersprocessen
 • Integratie (ict)organisatie en systemen
 • Fiscale uitruil reiskosten
 • Balansbudget
 • Meerkeuze arbeidsvoorwaarden
 • Beheer werkkleding
 • Registratie vaccinaties
 • Contractmanagement
 • Cursusmanagement
 • EAD portal
 • Inkoopproces
 • Facturatie
 • (service)abonnementen
 • Eigen klantwensen
 • Specifieke applicaties en maatwerk

Ziekenhuizen

 • Verzuimprocessen
 • Werving & selectie
 • Geautomatiseerde werkgeversverklaring NHG
 • Onboarding
 • Workflow exitgesprekken
 • Instroomprocessen
 • Portal externen – in- door en uitstroom en monitoring
 • Thuiswerkregeling
 • Jaargesprekken
 • Portals voor interne of externe opleidingen
 • Opleidingsprocessen
 • Vaccinatie registratie processen
 • Beheer werkkleding
 • Dashboard begroting vs realisatie HR + Fin
 • Inkoopaanvragen en inkoopproces
 • Betalingsproces
 • Facturatie
 • Inrichting koppelingen met zorgsystemen
 • Vrijwilligersportals

Kinderopvang

 • Werving & selectie
 • Verzuimprocessen
 • Instroomprocessen
 • Geautomatiseerde werkgeversverklaring NHG
 • Jaargesprekken
 • Portals voor interne of externe opleidingen
 • Registraties
 • Kwaliteit en bekwaamheidsborging
 • Vrijwilligersportals

Unieke organisaties

 • Verzuimprocessen
 • Werving & selectie
 • BI-rapportage 
 • Onboarding
 • Workflow exitgesprekken
 • Instroomprocessen
 • Jaargesprekken
 • Portals voor interne of externe opleidingen
 • Opleidingsprocessen
 • Registratie
 • Bedrijfsspecifieke processen
 • Pensioenregelingen
 • Vrijwilligersportals

Klik hier om contact op te nemen met Oranje Consultancy