Privacy Statement
Oranje Consultancy 

 

 

In deze Privacy Statement wordt beschreven hoe Oranje Consultancy met de persoonsgegevens van jou om gaat.

Oranje Consultancy vindt het belangrijk om de privacy van jou te beschermen in overeenstemming met de geldende Privacy Statement. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we hier mee omgaan als je gebruik maakt van onze Website. Ook leggen we uit waarom we deze persoonsgegevens verzamelen, aan wie deze persoonsgegevens worden verstrekt en wie deze persoonsgegevens mag verwerken. 

We verzamelen en/of gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Oranje Consultancy heeft verstrekt, tenzij we van tevoren schriftelijk je toestemming hiervoor hebben verkregen.

1. Doel

Je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • Als je op of via de website om informatie over diensten van Oranje Consultancy verzoekt, je inschrijft voor een evenement of je bij ons solliciteert, dan verwerken wij de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 • Als je bij Oranje Consultancy hebt aangegeven om een nieuwsbrief of een leaflet te ontvangen, dan gebruiken we jouw gegevens om de nieuwsbrief of leaflet naar je toe te zenden.
 • Het goed laten werken van de website en het persoonlijk portaal van de gebruiker.
2. Verwerken en opslag van gegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze website kan je persoonsgegevens aan ons verstrekken, waarvoor je expliciet toestemming geeft. Deze persoonsgegevens verzamelen wij en gebruiken wij voor de doeleinden als genoemd in artikel 1. De persoonsgegevens die door Oranje Consultancy worden verwerkt zijn:

 • De voornaam en/of roepnaam, tussenvoegsels en achternaam;
 • Het adres en de woonplaats;
 • Het burgerservicenummer (BSN);
 • Curriculum Vitae (CV), diploma's en personele documenten zoals een kopie van ID bewijs of paspoort;
 • Een (pas)foto;
 • De burgerlijke staat en nationaliteit;
 • Het (privé) e-mailadres:
 • Informatie over opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • Het bankrekeningnummer;
 • Overige gegevens die wettelijk vereist zijn;
 • Andere persoonsgegevens waarvoor wij toestemming hebben gekregen van jou.

Oranje Consultancy legt uitsluitend bijzondere categorieën van  persoonsgegevens vast na jouw uitdrukkelijke toestemming. indien je je (pas)foto uploadt, geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige video sollicitatie (al dan niet via WhatsApp). Oranje Consultancy zal je toestemming opslaan.

3. Derden

Oranje Consultancy zal persoonsgegevens van jou niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij:

het verstrekken geschiedt aan een door Oranje Consultancy voor de in deze Privacy Statement opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Oranje Consultancy een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verrichten verwerkingen; 

Oranje Consultancy op grond van een wettelijke verplichting gehouden is je persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Verwijderen

Als gebruiker van het portaal ben je in principe zelf in staat om je persoonsgegevens te veranderen of te verwijderen. 

Als gebruiker heb je recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de gegevens die betrekking hebben op jouw sollicitatie. Indien je als Gebruiker van één van deze rechten gebruik wil maken of indien je vragen hebt over deze Privacy Statement, dan kan je als Gebruiker een e-mail sturen naar ons.

5. Bewaartermijn

Oranje Consultancy bewaart de persoonsgegevens van jou niet langer dan noodzakelijk is om de in deze Privacy Statement genoemde doeleinden van gegevensverwerking te bereiken. Oranje Consultancy zal persoonsgegevens langer bewaren indien zij hiertoe wettelijk verplicht is.

6. Wijzigingen

Oranje Consultancy behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Wij adviseren de gebruiker om regelmatig op de Website te kijken of er aanpassingen in deze Privacy Statement zijn doorgevoerd. De huidige Privacy Statement is bijgewerkt op 24-04-2023.

7. Websites van derden

De website bevat links naar andere internetsites van derden. Oranje Consultancy is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om de privacy Statement van elke andere internetsite te lezen. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van de Website.

8. Cookies

Laten we beginnen met zeggen dat je natuurlijk je cookies kunt uitschakelen, dit doe je in de instellingen van je browser. Het kan dan wel zo zijn dat je niet de optimale beleving krijgt zoals je die gewend bent. 

Bij Oranje Consultancy gebruiken we verschillende cookies, die ervoor zorgen dat je bezoek aan onze website(s) prettiger en makkelijker wordt. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat je niet elke keer opnieuw je wachtwoord hoeft in te voeren of dat we je beter de informatie kunnen geven die jij nodig hebt. 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Oranje Consultancy kunnen je computer, smartphone, tablet of bestanden niet beschadigen. 

Oranje Consultancy maakt o.a. gebruik van Google Analytics, hiermee houden we bij welke pagina's 'het goed doen' en welke we nog moeten verbeteren. Alle gegevens in Google Analytics zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar individuen. We hebben gekozen om jouw gegevens op gebruikersniveau niet onnodig lang te bewaren, in Google Analytics doen we dat maximaal 26 maanden. Zo kunnen we de trends over de afgelopen 2 jaar vergelijken. In Google Analytics maken we gebruik van Google Signals. We meten met deze tool of je de website vanaf verschillende devices bezoekt. Op die manier kunnen wij de ervaringen van bezoekers optimaliseren. Meer informatie hierover vind je hier.

 9. Vragen

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacywetgeving en aan onze eigen Privacy Statement voldoen. Voor vragen of opmerkingen over deze Privacy Statement of de verwerking van je persoonsgegevens via de website, kun je contact met ons opnemen.